EVSA ÇELİK EV VİLLA YAPI SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 1-) SİSTEM TANIMI:
Bölgesine ve projesine göre statik hesapları ve mimari dizaynı yapılmış ve proje verilerine göre:
(DIN EN 10326) standardında;
(S320GD+Z,+AZ) (Erdemir kalite no:1332)
Akma Sınırı : 3200 kg/cm²(320 N/mm2)
Çekme Dayanımı : 3900 kg/cm²(390 N/mm2)

(S350GD+Z,+AZ) (Erdemir kalite no:1335)
Akma Sınırı : 3500 kg/cm² (350 N/mm²)
Çekme Dayanımı : 4200kg/cm² ( 420 N/mm²)
olan çelik malzeme kullanılır.

Hafif Galvanize Sac özel ebatlı profiller ile ana taşıyıcı sistemleri imal edilen, tüm ileri kaba ve ince ürünleri ile birlikte tasarlanmış konut sistemlerimizi “ÇELİK KONUT SİSTEMLERİ” olarak adlandırmaktayız.

2-) TAŞIYICI SİSTEM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ: 
İmalat tam otomatik rollforming makinaları ile yapılmaktadır. Yapıyı oluşturan profiler: Continue profil hattı ile gerekli olan tüm formları oluşturup gerekli olan tesisat ve bağlantı boşluklarını tamamen bilgisayar kontrollü olarak açılır. İmalat ve montaj aşamasında kesinlikle kaynak kullanılmamaktadır. Birleşimler özel norma sahip civata ve/veya vidalar ile yapılmaktadır.

Yapının bulunduğu bölgeye göre gerekli sismik ve statik hesaplar, proje ve standartlarda belirlenen yük değerlerine göre, Sap2000, CFS, STA4CAD, BRICSCAD, HAYESCAD programları ile yapılmaktadır.

3-)ÇELİK KONUT SİSTEMİ , UYGUNLUK STANDARTLARI : 
3-A) ÇELİK VE KONSTRÜKSİYON :
TS 11372: Çelik Yapılar – Hafif – Soğukta Şekil Verilmiş Profillerle Oluşturulan – Hesap Kuralları
TS 648: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
TS 6793: Konutlar ve Kamu binalarında Kullanım ve yerleşim yükleri
TS 498: Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
TS 7046 : Yapıların Tasarımı İçin Esaslar
TS ENV 1993-1-2: (Eurocode 3) Çelik Yapıların tasarımı Bölüm 1-2:Genel kurallar- Yangına karşı yapısal tasarım
TS 4561 : Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre hesap Kuralları
TS ENV 1090-1: Çelik Yapı uygulanmaları –Bölüm1:Genel kurallar ve binalar için kurallar
TS ENV 1090-3: Çelik Yapı uygulamaları – Bölüm 3: Yüksek akma dayanımlı çelikler için ilave kurallar.
TS ENV1998-3 : Eurocode 8: Depreme dayanıklı yapıların Projelendirilmesi-Bölüm 1:Genel kurallar,sismik etkiler ve binalar için kurallar.
TS EN 10326: Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış Yapı Çeliğinden mamul şerit ve levhalar-teknik teslim şartları
TS EN 10327: Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış, soğuk şekillendirme amaçlı düşük karbonlu çeliklerden mamul şerit ve levhalar-teknik teslim şartları
TS EN 10162: Çelik profiller- Soğuk haddelenmiş- Teknik teslim şartları- Boyut ve kesit toleransları

3-B) YALITIM DEĞERLERİ(ISI-ENERJİ, AKUSTİK, SES, SU) :
TS 825: Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
TS 901-1 EN 13162: Isı yalıtım mamülleri – Binalarda kullanılan – Fabrika yapımı mineral yün mamüller – özellikler
TS EN 12086: Isı yalıtım malzemeleri –Binalar için Su Buharı geçirgenlik Özelliklerinin tayini
DIN 4109 : Konutlarda istenilen akustik ses seviyesi
TS 2381-2 EN ISO 717-1 : Akustik – Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi – Bölüm1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı
TS 2381-2 EN ISO 717-2 : Akustik – Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi – Bölüm2: Darbe sesi yalıtımı.
TS EN 29052-1: Akustik – Dinamik katılığın Tayini – Bölüm 1: Meskenlerde Esnek Döşeme altında Kullanılan Malzemeler.
TS 7316 EN 13163 : Isı yalıtım mamülleri-binalar için-fabrikasyon olarak imal edilen –genleştirilmiş polistren köpük-özellikler
TS EN 13500: Isı yalıtım malzemeleri- yapılarda kullanılan-mineral yün esaslı harici kompozit ısı yalıtım sistemleri(ETICS)-özellikler.

3-C) YANGIN DAYANIM STANDARTLARI :
DIN 4102: Yapı malzemelerinin ve yapı bileşenlerinin yangın davranışları
TS 1263: Yapı elemanlarının Yanmaya dayanıklılık Sınıfları ve Yanmaya dayanıklılık deney metodları
DIN 1365-1: Yangına dayanıklılık deneyleri-Yük taşıyıcı elemanlar için – Bölüm1: Duvarlar
DIN 1365-2: Yangına dayanıklılık deneyleri – Yük taşıyıcı elemanlar için – Bölüm2 :Döşemeler ve çatılar
TS EN 13501-1: Yapı mamülleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm1:Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

3-D) BAĞLANTI VE MONTAJ ELEMANLARI STANDARTLARI:
TS EN 20898-7 : Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri
TS 3611EN 20898-2: Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri – Bölüm 2: Deney yükü Değerleri belirlenmiş somunlar—Normal Adımlı

3-E) DIŞ VE ARA BÖLME DUVAR STANDARTLARI :
TS EN 520 : Alçı levhalar – Tarifler, gerekler ve deney metotları
TS 1475: Alçı Bölme Duvar Levha ve Bileşenlerinin Yerlerine Konulması Kuralları
TS EN 12369-1: Ahşap esaslı levhalar – Yapısal amaçlı tasarım için karakteristik değerler – Bölüm 1: OSB, yonga levhalar ve lif levhalar
TS EN 300 : Yönlendirilmiş Lif Levhalar (YLL)- Tarifler, Sınıflandırma ve Özellikler
TS EN 12369-1: Ahşap esaslı levhalar – Yapısal amaçlı tasarım için karakteristik değerler – Bölüm 1: OSB, yonga levhalar ve lifli levhalar.

3-F) ELEKTRİK TESİSATI YÖNETMELİĞİ :
16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 Sayılı Elektrik Tesislerin Topraklamalar Yönetmeliği.

3-G) GENEL YÖNETMELİKLER:
R.G.26.07.2002 / 24822 : Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
ABYYHY 2007 : Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik